Galerija fotografija

VIZIJA I CILJEVI

U Zadarskoj županiji, a i šire, primjetan je nedostatak kapaciteta za smještaj osoba treće životne dobi. S tom misli kao vodiljom, rodila se želja za otvaranjem Doma koji će, uz osnovne usluge pružanja smještaja i medicinske skrbi, svojim klijentima pružiti i nešto više.

Naša vizija je omogućiti našim klijentima bavljenje ugodnim aktivnostima, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje. Vjerujemo u holistički pristup življenju, što je vidljivo u svakom dijelu našeg projekta. Veliki dio toga je i prehrana naših klijenata, na koju stavljamo poseban naglasak.

U fokusu Doma Ivan Pavao II je klijent koji u njemu boravi. Želimo da se svaki naš klijent osjeća zadovoljno, ispunjeno i sigurno u našem i svom Domu, a njegovo povjerenje biti će dokaz da smo uspjeli u visokim standardima koje smo si postavili za cilj.